Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Ngành y dược

Nganh-y-duoc

Trường trung cấp Á Châu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp các ngành nghề 2017


Ngành luật

Nganh-luat

Trường trung cấp Á Châu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp các ngành nghề 2017


Ngành công nghệ thông tin

Nganh-cong-nghe-thong-tin

Trường trung cấp Á Châu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp các ngành nghề 2017


Ngành quản trị kinh doanh

Nganh-quan-tri-kinh-doanh

Trường trung cấp Á Châu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp các ngành nghề 2017


Kế toán doanh nghiệp

Ke-toan-doanh-nghiep

Trường trung cấp Á Châu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp các ngành nghề 2017


Giáo dục mầm non

Giao-duc-mam-non

Trường trung cấp Á Châu tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp các ngành nghề 2017Trang: